Banner image

Rutherford Centre

Rutherford-Cancer-Centre

Canolfan Rutherford yw canolfan therapi pelydrau proton ynni uchel gyntaf y DU. Mae’r driniaeth hon yn gwneud gwahaniaeth enfawr o ran canserau sy’n anodd eu trin.

Caiff y canolfannau eu rheoli gan Proton Partners International, sydd ar flaen y gad o ran gofal canser arloesol a datblygwyr mwyaf blaenllaw therapi pelydrau proton yn y DU a’r tu hwnt.

Yn 2017, agorodd Rutherford eu canolfan gyntaf yn y DU yng Nghasnewydd, a adwaenir fel Canolfan Canser Rutherford De Cymru Canolfan Canser De Cymru oedd un gyntaf yn y DU i gynnig therapi pelydrau proton ynni uchel yn swyddogol, gan drin y claf cyntaf gyda therapy proton yn y DU ym mis Ebrill 2018.

Hyd yn hyn, mae gan Rutherford dair canolfan canser ac mae pedair arall yn yr arfaeth ledled y DU yn ystod y pedair blynedd nesaf.