Banner image

Hygyrchedd

Ein nod yw bod y wefan hon yn cyflawni Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe 2.1AA 

Maint y testun

Newid maint y testun at eich anghenion.

Yn defnyddio Internet Explorer, cliciwch View ar frig y sgrin a dewiswch Text Size. O’r gwymplen, dewiswch yr opsiwn sydd fwyaf addas ar eich cyfer chi: Canolig, Mawr neu Mwyaf. Bydd maint testun y wefan yn newid yn ôl eich dewis.

Yn defnyddio Firefox, Mozilla, Netscape, Camino, IE5 a Safari ar mac clients: newidiwch faint y testun drwy ddal yr allwedd rheoli (control key) i lawr (allwedd Command/Apple ar mac) a gwasgu + i gynyddu maint y testun neu – i leihau maint y testun. Mae’r opsiynau hyn hefyd ar gael o’r bar offer drwy ddewis golwg cynyddu/lleihau maint testun/ view increase/decrease text size,

Gall defnyddwyr Opera gynyddu maint drwy ddefnyddio’r gwymplen ar y bar cyfeiriad neu’r allweddi + a -.   

Hafan

Dychwelwch i’r hafan drwy glicio ar y botwm hafan neu’r logo Dinas Casnewydd ar chwith uchaf pob tudalen.

Ymholiadau

Mae’r tudalen cysylltiadau yn cynnwys manylion cyswllt a chyfeiriadau cyfryngau cymdeithasol perthnasol.

Adobe Acrobat

Mae dogfennau mawr yn cael eu cyhoeddi ar y wefan mewn fformat ffeiliau PDF. Bydd angen bod gennych Adobe Acrobat wedi ei osod ar eich peiriant i weld y dogfennau hyn. Dilynwch y ddolen hon i Adobe os ydych yn dymuno gosod y feddalwedd:

http://www.adobe.co.uk/products/acrobat/readstep2.html