Banner image

Buddsoddi

Cynnig Casnewydd

Mae Casnewydd yn ddinas lle mae cyfleoedd busnes sylweddol! Ymunwch â buddsoddwyr eraill sydd wedi manteisio ar gynnig busnes deniadol y ddinas

Sut gallwn ni helpu?

Cynigir cyngor a chefnogaeth gyfrinachol am ddim i fusnesau newydd, busnesau sydd wedi’u sefydlu yng Nghasnewydd a busnesau sydd am symud i'r ddinas

Chwilio Eiddo

Mae Casnewydd yn cynnig dewis gwych o safleoedd i fodloni eich gofynion busnes. Chwiliwch yma i weld beth sydd ar gael.

Adfywio

Mae gan Gasnewydd un o raglenni adfywio mwyaf arwyddocaol y DU, gyda buddsoddiadau’n trawsnewid lleoliadau a chreu cyfleoedd busnes newydd

Lleoliad

Mae Casnewydd yn elwa ar gysylltiadau ffyrdd, rheilffyrdd, môr ac awyr ardderchog sy’n ei gwneud yn lleoliad busnes a buddsoddiad delfrydol

Pwy sydd yma?

Mae gan y ddinas hanes arbennig o dda yn denu buddsoddiad a chreu busnesau twf uchel