banner image

Gweledigaeth

Canolfan Hamdden Newydd

Safle glan afon allweddol yng nghanol y ddinas gan gynnig cyfleusterau o'r radd flaenaf i drigolion.

Porth y Gogledd

Gallai cais am gyllid drawsnewid porth y ddinas.

Casnewydd Gynaliadwy

Mae mentrau gwyrdd llwyddiannus diweddar yn cynnwys.

Y Bont Gludo

Bydd prosiect trawsnewid yn cadw a diogelu'r bont fel y gall cenedlaethau'r dyfodol ryfeddu at ei maint a’i hysblander.