banner image

#Casnewydd25 - Cais Dinas Diwylliant

Gweledigaeth ddiwylliannol

Casnewydd yw'r porth i dde Cymru, gyda'n cymunedau ni a chymunedau cyfagos yn amrywiol ac yn gyfoethog o ran diwylliant, traddodiad ac iaith..

Hanes

Gall Casnewydd a rhanbarth Gwent frolio hanes cyfoethog a llu o drysorau

Partneriaid a phroses

Mae Casnewydd ac ardal ehangach Gwent wedi cyflwyno 'Datganiad o Ddiddordeb' i fod yn Ddinas Diwylliant y DU 2025.