banner image

DIWYLLIANT

Gweledigaeth ddiwylliannol

Casnewydd yw'r porth i dde Cymru, gyda'n cymunedau ni a chymunedau cyfagos yn amrywiol ac yn gyfoethog o ran diwylliant, traddodiad ac iaith..

Hanes

Gall Casnewydd a rhanbarth Gwent frolio hanes cyfoethog a llu o drysorau

Pethau i'w gweld a'u gwneud

Ymwelwch a Chaerllion Rhufeinig a Thy Tredegar crand, ewch am dro neu daith feicio yng nghefn gwlad prydferth Casnewydd, neu ewch i Gwm Gwy, Cwm Wysg cyfagos, neu Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Fforest y Ddena.