Banner image

Ymweld

Llefydd i aros

Mae gan Gasnewydd lety i'w gynnig at chwaeth pawb, gan gynnwys gwestai moethus 5 seren a bythynnod hunan-arlwyo

Pethau i'w gweld a'u gwneud

Ymwelwch a Chaerllion Rhufeinig a Thy Tredegar crand, ewch am dro neu daith feicio yng nghefn gwlad prydferth Casnewydd, neu ewch i Gwm Gwy, Cwm Wysg cyfagos, neu Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Fforest y Ddena.

Bwyta ac yfed

Mae Casnewydd a'r ardaloedd cyfagos yn cynnig bwytai o ansawdd gydag amrywiaeth o wahanol fwydydd, gan gynnwys rhai lleoliadau sydd wedi ennill gwobrau ar lefel genedlaethol.

Teithio grwp

Os yw’r gwaith o drefnu trip ar gyfer eich grŵp neu sefydliad wedi’i roi i chi, dyma’r lle.