Banner image

Cwrdd

Lleoliadau cynadledda

Mae Casnewydd yn cynnig amrywiaeth o leoliadau cynadledda gan gynnwys y lleoliad preswyl a hamdden mwyaf yn Ewrop, a lleoliadau hyfforddiant arbenigol ac ystafelloedd cyfarfod ar hyd coridor yr M4.

Cysylltwch

Gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r lleoliad delfrydol yng Nghasnewydd ar gyfer eich cynhadledd, arddangosfa, cyfarfod busnes. digwyddiad hyfforddi neu ginio corfforaethol. y Cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cysylltu â ni!