Banner image

Preifatrwydd

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn ymwneud â gwefan Dinas Casnewydd ac nid yw’n berthnasol i wefannau allanol y mae modd cysylltu â nhw o’r safle.

Mae gwefan Dinas Casnewydd yn cael ei chynnal gan Gyngor Dinas Casnewydd ac nid yw’n cipio na storio unrhyw wybodaeth bersonol am ymwelwyr â’r wefan, ac eithrio pan fo manylion yn cael eu rhoi’n wirfoddol drwy e-bost, neu trwy ddefnyddio ffurflen electronig, neu wrth wneud ymholiad ynghylch gwasanaethau y sonnir amdanynt ar y safle.

Yn yr achosion hyn, caiff y data personol a rowch i Gyngor Dinas Casnewydd ei ddefnyddio dim ond i ddarparu’r wybodaeth yr holoch chi yn ei chylch.

Os byddwn yn rhannu eich data personol yn fewnol neu’n allanol, byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy hysbysiad preifatrwydd perthnasol.

Darllenwch ein datganiad GDPR a’n polisi preifatrwydd

Diogelu Data 

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi’i gofrestru’n rheolydd rheoli data gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n ein galluogi i gadw a phrosesu data.

Byddwn ond yn defnyddio gwybodaeth o’r fath yn unol â darpariaethau’r GDPR a Deddf Diogelu Data 2018.

Darllenwch ein datganiad GDPR a’n polisi preifatrwydd

Defnydd o gwcis

Nid yw Cyngor Dinas Casnewydd yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth o’r safle ac ni fydd yn casglu gwybodaeth yn eich cylch ac eithrio’r wybodaeth sydd ei hangen i weinyddu’r gwe-weinydd.

Rydym yn casglu cyfeiriadau IP ymwelwyr fel y gallwn weld pa dudalennau sydd fwyaf poblogaidd. Rydym hefyd yn cadw cyfeiriadau IP o gyflwyniadau adborth electronig fel y gallwn fonitro defnydd o’r system adborth.