Banner image

Acorn Recruitment

People

“Rydym wedi gwneud cynnydd mawr ers i’n cangen Acorn gyntaf agor yng Nghasnewydd ym 1992. Cynigiodd Casnewydd - yr uwchganolbwynt ar gyfer electroneg - gyfleoedd i gyflenwi pobl fedrus a lled-fedrus i’r diwydiant hwnnw sy’n symud yn gyflym.

O ran y dyfodol yng Nghasnewydd, heb faich ariannol tollau’r bont, a chyda chyfleoedd o broject CGRC, twf yn eiddo masnachol a ninnau’n cynyddu yn y sector technoleg ddigidol, mae potensial cyffrous am dwf yng Nghasnewydd.

Gall y ddinas sy’n gartref i ni erbyn hyn, sefyll ar yr un safle gyda phwerdai'r DU megis Leeds, Caerlŷr, Middlesbrough, Tottenham a Manceinion!”

Matt Southall, Rheolwr-Gyfarwyddwr y Grwp, Acorn Group

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Acorn