Banner image

Ballet Cymru

Ballet Cymru

Mae bod yng Nghasnewydd wedi rhoi’r amser a’r lle i Ballet Cymru dyfu’n sefydliad celfyddydau aeddfed a blaengar sydd ag ôl troed cenedlaethol.

Er yr heriau, mae’r creadigrwydd a’r brwdfrydedd, yn enwedig gan y bobl ifanc yn y ddinas, yn ffynhonnell ysbrydoliaeth.

Rydym yn edrych ymlaen at weithio yn y ddinas am flynyddoedd i ddod a’i helpu i wireddu ei photensial fel dinas fywiog ar gyfer y celfyddydau.”

Darius James OBE, Cyfarwyddwr Artistig  Ballet Cymru 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Ballet Cymru