Banner image

IQE plc

Digital Square 400

Sicrhawyd cyfleuster newydd IQE yng Nghasnewydd mewn partneriaeth â Prifddinas-ranbarth Caerdydd, gyda chymorth Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Mae’r lleoliad yn rhoi mynediad hawdd ar gyfer masnach ryngwladol yn ein diwydiant byd-eang ac mae’n agos at arbenigedd academaidd blaenllaw, sefydliadau ymchwil ddiwydiannol, cyfleusterau prototeipio ac, yn unigryw, grwp sefydledig o fusnesau sy’n ymwneud â lled-ddargludyddion.

Mae ein sector diwydiant eisoes yn darparu cyflogaeth o safon i ryw 1,500 o bobl ar draws y rhanbarth ond disgwylir i hyn gynyddu i ryw 5,000 o swyddi dros y pum mlynedd nesaf.

Rydym yn credu bod y rhanbarth yn amgylchedd delfrydol i’n busnes a’n diwydiant dyfu’n ganolfan fyd-eang bwysig ar gyfer ymchwil lled-ddargludyddion uwch, prototeipio , cynhyrchu ac arbenigedd dylunio.”

Drew Nelson OBE, Prif Swyddog Gweithredol IQE plc

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan IQE

Who is here SQ 400