Banner image

Office for National Statistics

Facts and Figures Square

Roedd y llywodraeth yn ceisio annog nifer o weision sifil i adael de-ddwyrain Lloegr ac fe benderfynon ni y byddai hyn yn gyfle gwych i adael Llundain.

Roedden ni eisiau safon bywyd gwell, felly fe symudon ni yma a dyna’n union a gawsom.  Mae gennym ardaloedd cefn gwlad a thraethau ar ein stepen drws, mae’n lle gwych.”

Dave Sharp, Pennaeth Cymorth Busnes Gweithredol y Swyddfa Ystadegau Gwladol

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Y Swyddfa Ystadegau Gwladol