Banner image

SPTS Technologies

Skilled Workforce Square

Mae ein lleoliad yng Nghasnewydd yn golygu bod gennym gysylltiadau trafnidiaeth rhagorol sy’n hanfodol gan fod mwy na 98% o’n cynhyrchion yn cael eu hallforio. Casnewydd yw cartref ein pencadlys ers mwy nag 20 mlynedd ac yn y deng mlynedd diwethaf rydym ni wedi gweithgynhyrchu ac allforio cyfarparu prosesu lled-dargludyddion gwerth mwy na £1.5 biliwn o Gasnewydd i gwsmeriaid ledled y byd.

Wrth i ni barhau i dyfu ein busnes, mae’n hollbwysig cael mynediad i’r gweithlu â sgiliau uchel yn y rhanbarth yn ogystal â’r cysylltiadau â’r prifysgolion ar gyfer gwaith ymchwil a datblygu cynhyrchion y genhedlaeth nesaf. Bydd y Clwstwr Lled-Ddargludyddion Cyfansawdd sy’n parhau i dyfu yn dod â chyfleoedd newydd ar gyfer Technolegau SPTS a’r economi leol – mae’n amser cyffrous i fod yma.”

Kevin Crofton, Llywydd SPTS Technologies ac Is-lywydd Corfforaethol yn Orbotech

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan SPTS

KCrofton_CI_window