Banner image

Shared Services Connected Ltd (SSCL)

 Phoenix-House-2

“Dewisom Celtic Springs, Casnewydd ar ôl proses drwyadl a chadarn. Roedd ein meini prawf yn cynnwys cysylltiadau trafnidiaeth da, ansawdd yr adeilad ei hun a’r gallu i ddenu’r ansawdd cywir o ran gweithlu - roedd Celtic Springs yn bodloni’r holl anghenion hynny. Roeddem wrth ein boddau gyda maint ac ansawdd yr ymateb drwy gydol y broses gyfweld.”

Steve Hodgson, cyn Bennaeth y Ganolfan Gwasanaethau a Rennir

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Shared Services Connected Ltd