banner image

Cysylltwch

Get in Touch Square 400

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig gwasanaeth am ddim i’ch helpu i ddod o hyd i’r lleoliad delfrydol yng Nghasnewydd, boed hynny ar gyfer cynhadledd, arddangosfa, cyfarfod busnes, digwyddiad hyfforddi neu ginio corfforaethol. 

Edrychwch drwy leoliadau cynadledda Casnewydd neu cysylltwch â ni ac fe helpwn ni chi.

Cysylltu

Swyddfa Gynadledda, Uned Dwristiaeth, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

E-bost: tourism.conferences@newport.gov.uk

Ffôn: (01633) 233664