banner image

Llefydd i aros

Ty Capten Farm

Arhoswch gyda'ch teulu neu ffrindiau yn y bwthyn mawr a chysurus hunan-arlwyo hwn sydd a phedair seren, ac ymlaciwch yn y cefn gwlad prydferth rhwng Caerllion, Cwmbran ac Wysg.

Gwestyau

Mae amrywiaeth o lety mewn gwestyau ar gynnig yng Nghasnewydd gan gynnwys cadwyni cenedlaethol a rhai annibynnol lleol at ddant pawb am amrywiol gostau

Hunan-arlwyo

Arhoswch mewn eiddo hunan-arlwyo a manteisiwch ar y cyfle i ddychwelyd i lety cysurus ar ôl diwrnod o deithio drwy’r ardal

Cabannau Gwyliau a Thafarnau

Llety cyfleus, gyda bwyty ynghlwm yn aml, yng nghanol y ddinas neu drefi a phentrefi cyfagos

Ffermydd, gwersylla a charafanio

Caru’r awyr agored? Dewiswch safle gwersylla neu garafanio neu ewch yn agosach at natur ar fferm

Gwely a brecwast

Dewch i fwynhau aros mewn amgylchedd prydferth - gan gynnwys mewn goleudy!

Tai Llety

Explore Newport from your base in a comfortable guesthouse in the city centre or surrounding areas

The Rising Sun

Tafarn wedi’i hen sefydlu mewn ardal led-wledig, sy’n cynnig awyrgylch cynnes a chroesawgar a chydag enw rhagorol am fwyd da a llety o ansawdd.

Brick House

Tŷ gwesty hyfryd yng nghefn gwlad gyda llawer o hanes ar ymylon pentref tawel y Redwig, y lleoliad delfrydol ar gyfer gwyliau i ymlacio

The Granary

Llety gwely a brecwast gyda chyfleusterau hunan-arlwyo wedi ei leoli ar fferm wartheg mewn lleoliad cefn gwlad hynod dawel yn agos at Gaerllion

West Usk Lighthouse

Gwely a brecwast cysurus an unigryw wedi ei leoli yng Nghasnewydd ar gyffordd aber Hafren ac Wysg sy’n edrych dros Fôr Hafren

Gwesty’r Celtic Manor

O wyliau moethus i deithiau byr unigryw, mewn hafanau caban diarffordd a gwestyau da i deuluoedd, mae lle perffaith i bawb yng Ngwesty’r Celtic Manor.

bb8e0c45-42cf-4b94-b82f-33a8949a3f45
12 entries - 1 pages