banner image

Bwyta ac yfed

Celtic Manor Resort

Gwesty Casnewydd sydd wedi ennill gwobrau niferus, a fu’n lleoliad ar gyfer Cwpan Ryder 2010, ac sy’n cynnig nifer o opsiynau bwyta.

Hatti

Ty bwyta Indiaidd yng nghanol y ddinas sy’n gweini bwyd sy’n cynnig gwir flas ar goginio’r is-gyfandir

The Bell, Caerleon

Tafarn cysurus a thraddodiadol wrth galon hen bentref Caerllion, ar Lwybr Cerdded Dyffryn Wysg.

Ristorante Gemelli

Tŷ bwyta sydd wedi ei wobrwyo, ac sy’n gweini bwyd wedi ei greu gan gogyddion Eidalaidd yn defnyddio cynhwysion tymhorol ffres, o ffynonellau lleol pryd bynnag y bo’n bosibl.

The Pod

Sefydliad unigryw sy’n cynnig bwyd stryd blasus ar fyrddau rhannu a choctels bendigedig.

Gwesty’r Priory, Caerllion

Gwesty a thŷ bwyta llawn cymeriad wrth galon Caerllion hanesyddol, yn gweini detholiad mawr o bysgod a chig lleol mewn awyrgylch hyfryd.

Tiny Rebel

Bragdy a bar lleol hynod boblogaidd yn gweini eu cwrw eu hunain, sydd wedi ennill gwobrau, a byrgyrs, nachos, pizzas a chiniawau dydd Sul - a chyfle i fynd ar daith o gwmpas y bragdy hefyd os dymunwch.

Gwesty a Bistro’r Waterloo

Gwesty a thŷ bwyta smart mewn adeilad rhestredig Gradd II, ger Pont Gludo adnabyddus Casnewydd.

Arobryn

Mae nifer fawr o fannau bwyta ac yfed Casnewydd wedi ennill gwobrau, Gwesty’r Priory, Gemelli’s, Tiny Rebel a The Cellar yn eu plith.

Prydeinig a Chymreig Modern

Mae Casnewydd wedi cofleidio’r ethos bwyd araf, cynnyrch lleol, ac yn frwd iawn dros ddefnyddio cynnyrch lleol penigamp yr ardal

Mor y Canoldir

Cyfle i gael blas ar gynhesrwydd, arogleuon a blasau Môr y Canoldir yng Nghasnewydd

Caffis ac ystafelloedd te

Brecwast mawr i roi cychwyn da i’ch diwrnod, neu ginio ysgafn neu de prynhawn efallai? Mae’r cyfan ar gael yng nghaffis ac ystafelloedd te Casnewydd!

Bwyd y byd

Bwyd a diod o India, yr Unol Daleithiau, de a chanolbarth America a mwy.

Traddodiadol a Thafarnau

Prydau rhost traddodiadol, prydau tafarn a snaciau a phrydau cartref eraill.

Bwytai gwestyau

Bwyd a diod yng ngwestyau poblogaidd Casnewydd a’r cyffiniau

9231c395-fb40-409c-beec-04f43cc0facd
15 entries - 1 pages