banner image

Casnewydd Gynaliadwy

Cynaliadwyedd

Mae cynaliadwyedd wrth wraidd popeth a wnawn fel cyngor. Mae gennym nodau uchelgeisiol i ddod yn sefydliad carbon niwtral erbyn 2030.

Bioamrywiaeth

Mae Casnewydd yn gymysgedd o amgylcheddau trefol a gwledig gan gynnwys parciau hardd, mannau agored a chefn gwlad bendigedig sy'n amgylchynu'r ddinas.

fea0a150-6e43-4340-906c-ba728725f7df
2 entries - 1 pages