banner image

Cymorth ariannol

Financial Assistance Square 400

Cymorth Ariannol

Mae yna ystod o gyllid posibl ar gael i bobl sy'n cychwyn neu'n tyfu busnes yng Nghasnewydd.

Cysylltwch â ni i drafod sut y gallwn gefnogi eich cynlluniau, naill ai trwy ein rhaglenni cymorth ariannol ein hunain, neu trwy eich helpu i ddod o hyd i gyllid o rywle arall.

 Ebostiwch business.services@newport.gov.ukneu ffoniwch (01633) 656656 i drafod eich anghenion busnes

Get in Touch Square 400