banner image

Adfywio

Ardaloedd adfywio

Mae un o raglenni adfywio mwyaf y DU yn digwydd yng Nghasnewydd. Wrth galon y gwaith adfywio mae gweledigaeth i greu dinas fywiog wedi’i hadfywio gyda hunaniaeth annibynnol gref.

Datblygiadau a Gwblhawyd

Mae’r projectau hyd yn hyn wedi dod â thrawsnewidiadau enfawr gan greu cyfleoedd busnes sylweddol a sefydlu’r ddinas fel un o’r canolfannau arweiniol ym Mhrifddinas-Ranbarth..

Datblygiadau ar y Gweill

Mae cynlluniau adfywio cyffrous ar y gweill yn ninas Casnewydd

Cyfleoedd

Rydym yn awyddus i gynorthwyo partneriaid gyda gweledigaeth i greu mwy o gyfoeth a ffyniant i’r ddinas.

b6bc916d-50e8-42d5-ac76-357fd0323468
4 entries - 1 pages