banner image

Sut gallwn ni helpu?

Cyngor cyffredinol

Cynigir cyngor a chefnogaeth gyfrinachol am ddim i fusnesau newydd, busnesau sydd wedi’u sefydlu yng Nghasnewydd a busnesau sydd am symud i'r ddinas

Cymorth ariannol

Gallwn eich helpu i ddod o hyd i ffynonellau cymorth ariannol posibl a chael mynediad at grantiau a benthyciadau perthnasol.

Eiddo masnachol

Mae gan Gasnewydd ddewis rhagorol o safleoedd ac adeiladau i fodloni gofynion busnes

Rheoliadau

Mynnwch gyngor busnes arbenigol ar reoliadau a allai effeithio ar eich busnes

68cc805b-2616-4b1f-a792-d11c60786891
4 entries - 1 pages