banner image

Pwy sydd yma?

Tiny Rebel Brewing

Mae Tiny Rebel yn fragdy arobryn yng Nghasnewydd gyd barau cwrw crefft yng Nghasnewydd a Chaerdydd.

Celtic Manor Resort & ICCW

Mae’r Ganolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru (ICCW) newydd ar safle gwesty pum seren y Celtic Manor (CMR).

SPTS Technologies

Mae SPTS Technologies yn darparu uwch atebion ar gyfer prosesu haenellau i weithgynhyrchwyr mwyaf blaenllaw lled-ddargludyddion a dyfeisiau micro-electronig y byd

Associated British Ports

Cymdeithas Porthladdoedd Prydain (ABP) yw gweithredwr porthladdoedd mwyaf blaenllaw y DU, gyda rhwydwaith o 21 o borthladdoedd ledled Cymru, Lloegr a’r Alban.

IQE plc

IQE yw’r arweinydd byd-eang o ran dylunio a gweithgynhyrchu uwch-gynhyrchion dargludo epi-haenell sy’n gyrru technolegau 5G cysylltiedig

Go Compare

GoCompare yw un o’r gwasanaethau cymharu yswiriant mwyaf cynhwysfawr yn y DU.

CAF

Mae CAF wedi buddsoddi £30m mewn ffatri newydd ym Mharc Busnes Celtic yng Nghasnewydd, gan greu hyd at 300 o swyddi newydd.

Garrison Barclay Estates

Mae Garrison Barclay yn gwmni buddsoddi a datblygu eiddo sy’n gweithredu ledled de Cymru

Office for National Statistics

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol yw cynhyrchydd ystadegau swyddogol annibynnol mwyaf y DU a sefydliad ystadegol cenedlaethol cydnabyddedig y DU.

Acorn Recruitment

Rhestrir Acorn yn y 1% gorau o holl recriwtwyr blaenllaw y DU gyda mwy na 40 o ganghennau ledled y DU.

Alacrity

Mae Alacrity yn rhaglen 15 mis unigryw sy’n rhoi hyfforddiant busnes ymarferol, sgiliau meddalwedd a mentora i raddedigion fel y gallant ddatblygu fel entrepreneuriaid a lansio eu cwmniau technoleg eu hunain yn y DU.

Wales & West Utilities

Mae Wales & West Utilities yn cludo nwy ledled Cymru a de orllewin Lloegr

Airbus

Yng Nghasnewydd, mae Airbus Defence and Space yn arbenigo mewn cysylltedd diogel a seiberddiogelwch ar gyfer cwsmeriaid milwrol, llywodraeth a seilwaith cenedlaethol hanfodol.

Vantage

Bellach, Vantage yn Imperial Park, Casnewydd yw campws Canolfan Data mwyaf Ewrop. Mae’r ganolfan data 3+ haenen yn gartref i rai o gwmniau mwyaf y byd

SSCL

Mae Shared Services Connected Limited yn gweithio gyda dros 20 o asiantaethau’r Llywodraeth, yn ogystal â Heddlu mwyaf y DU a Bwrdd Hyfforddiant y Diwydiant Adeiladu.

Intellectual Property Office

Y Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO) yw’r corff llywodraeth swyddogol yn y DU sy’n gyfrifol am hawliau eiddo deallusol (IP) sy’n cynnwys patentau, dyluniadau, nodau masnach a hawlfraint.

Ballet Cymru

Mae pencadlys Ballet Cymru yng Nghasnewydd. Mae’r stiwdio’n cynnwys un o’r ardaloedd dawnsio mwyaf yng Nghymru ac fe’i defnyddir yn rheolaidd gan Academi Frenhinol Dawnsio a Chymdeithas Bale Cecchetti.

98076e2b-710b-430c-b38e-0575958532af
17 entries - 1 pages