banner image

Cynnig Casnewydd

Ffeithiau a ffigurau

Mae Casnewydd yn cynnig cyfleoedd busnes sylweddol, gan sefydlu’r ddinas yn un o ganolfannau blaenaf Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Gweithlu medrus

Mae lleoliad unigryw Casnewydd wrth borth Cymru yn rhoi cyfle i gyflogwyr fanteisio ar gronfa fawr o staff posib. Mae busnesau’n nodi ansawdd, sgiliau ac argaeledd y gweithlu fel ffactorau allweddol wrth benderfynu lleoli yma.

Cysylltedd

Mae’n anodd rhagori ar leoliad ardderchog Casnewydd a’i chysylltiadau â gweddill y DU a’r tu hwnt. Mae cysylltiadau trafnidiaeth rhagorol y Ddinas yn rhoi mynediad cyflym at farchnadoedd proffidiol ac at weithlu mawr

Bywyd yng Nghasnewydd

Mae Casnewydd yn cynnig ansawdd bywyd ardderchog gydag ysgolion poblogaidd, cefn gwlad prydferth a darpariaeth chwaraeon ac adloniant fywiog. Yn berffaith ar gyfer cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.

8502824d-bca0-4ba3-9ad8-520271b8c821
4 entries - 1 pages