banner image

Rheoliadau

Regulations Square 400

Rheoliadau

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig cyngor ar reoliadau cynllunio, trwyddedudiogelwch bwydiechyd a diogelwch yn y gwaith a llygredd.

Byddwn yn eich tywys trwy reoliadau a'ch cyflwyno i bartneriaid lleol fydd yn rhannu eu cyngor arbenigol gyda chi. 

Mae Tîm Gwasanaethau Datblygu cyngor y ddinas yn gyfrifol am benderfynu ar geisiadau cynllunio. Maent yn darparu polisi cynllunio integredig, cadwraeth drefol, rheoli datblygu a gwasanaeth rheoli adeiladau.

Mae tîm safonau masnach Cyngor Dinas Casnewydd yn darparu gwybodaeth a chyngor i fusnesau yng Nghasnewydd i'w helpu i gydymffurfio â'r gyfraith.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â ni:

Ffoniwch: 01633 656656

E-bostiwch: info@newport.gov.uk

 

Facts and Figures SQ 400