banner image

Digidol

Digital Square 400
Lawrlwytho ein Prosbectws Buddsoddi (pdf)

Digidol

• Mae hygyrchedd digidol y ddinas yn fantais fawr i fusnesau. Mae Casnewydd yn rhan o’r project Superfast Britain gyda buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd yn ei galluedd band eang. 

• Mae cysylltiad band eang cyflym iawn a thra chyflym hyd at 100 Megabit yr eiliad ar gael ar gyfer 96% o holl safleoedd y ddinas.

• Mae’r cyflymderau band eang a ddarperir gan raglen Cyflymu Cymru hyd yma eisoes yn deirgwaith yn fwy na chyfartaledd y DU.

• Mae Wi-Fi cyhoeddus am ddim ar gael ar draws y ddinas. 

Airbus Newport consulting