banner image

Rheilffyrdd

Rail Square 400
Lawrlwytho ein Prosbectws Buddsoddi (pdf)

Rheilffyrdd

• Diolch i gysylltiadau rheilffordd cyflymder uchel rhwng dinasoedd, dydy Llundain ond 90 munud i ffwrdd ar y trên. Bydd trydaneiddio prif lein De Cymru yn lleihau amserau teithio ymhellach fyth.

• Mae’r ddinas ar y brif lein rhwng Casnewydd a Manceinion, sy’n roi mynediad rheilffordd uniongyrchol ardderchog i ganolbarth a gogledd-orllewin Lloegr.

• Mae Terfynfa Ryngwladol Freightliner De-orllewin Lloegr, cyfnewidfa ffyrdd/rheilffyrdd sylweddol, o fewn deg milltir i’r ddinas.

Cysylltiadau Rheilffordd o Gasnewydd:

Caerdydd     Bryste           Swindon       Llundain     

 15 mun          20 mun           50 mun          90 mun          

Birmingham      Manceinion

120 mun              175 mun

 

 

Railway Station 002