banner image

Ffyrdd

Location Square 400
Lawrlwytho ein Prosbectws Buddsoddi (pdf)

Ffyrdd

•Mae gan Gasnewydd chwe chyffordd ar draffordd yr M4 (y brif ffordd o’r dwyrain tua’r gorllewin rhwng Llundain a De Cymru), sy’n galluogi mynediad hawdd i’r rhwydwaith traffyrdd o unrhyw le yn y ddinas.

• Mae diddymu tollau’r bont ar 17 Rhagfyr 2018 wedi gwella teithiau ffordd a lleihau costau’n sylweddol, gan wella rhagolygon y ddinas ymhellach byth.

• Mae ffordd ddeuol gyflym yn cysylltu Casnewydd â’r M50, yr M5 a Gorllewin Canolbarth Lloegr.  Mae cysylltiadau traffordd â de-orllewin Lloegr yn hawdd eu cyrraedd. 

• Mae gan y ddinas wasanaeth bysiau lleol cynhwysfawr, sy’n hwyluso’r daith i’r gwaith. 

Cysylltiadau Rheilffordd o Gasnewydd:

Caerdydd     Bryste           Swindon       Llundain (M25)   

 20 mun          30 mun          65 mun           120 mun   

Birmingham    Manceinion

90mun              200 mun

 

Road Square 400