Banner image

Celtic Manor Resort & ICCW

Celtic Manor

Yn gartref i Ryder Cup 2010 ac yn lleoliad lletya i Uwchgynhadledd NATO yn 2014, lleolir Gwesty’r Celtic Manor, sy’n westy pum seren mewn mwy na 2,000 erw o barcdir panoramig ym mhorth Cymru. 

Mae’r Ganolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru (ICCW) newydd ar safle’r CMR. Agorodd yr adeilad llechi a gwydr trawiadol ym mis Medi eleni. Mae’n cynnig: 

• Canolfan Gynadledda £100 miliwn

• £70 miliwn i’r economi leol

• Galw am 100,000 o nosau ystafell wely ychwanegol y flwyddyn

• Yn darparu ar gyfer mwy na 5,000 o gyfranogwyr

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefannau Gwesty’r Celtic Manor neu ICCW