Banner image

Go Compare

Go Compare P

GoCompare.com yw un o’r gwasanaethau cymharu yswiriant mwyaf cynhwysfawr yn y DU. Cafodd ei lansio ym mis Tachwedd 2006 ac ef oedd y safle cymharu cyntaf i ganolbwyntio ar arddangos nodweddion y cynhyrchio yn hytrach na rhestru prisiau yn unig.

Daeth GoCompare.com Ltd yn aelod o’r grŵp cwmniau esure ar 31 Mawrth, 2015. Ef yw un o linellau personol mwyaf y DU ar gyfer busnesau yswiriant cyffredinol.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GoCompare

Go-Compare 400