Banner image

Wales & West Utilities

Wales-and-West

Busnes craidd Wales & West Utilities yw cludo nwy yn ddiogel ledled Cymru a de orllewin Lloegr.

Mae hyn yn cynnwys cysylltu cwsmeriaid newydd, cynnal a chadw ac adnewyddi pibellau nwy, ac ymateb i argyfyngau nwy. Gyda rhwydwaith nwy o fwy na 35,000 cilometr o brif bibellau, maent yn cludo nwy i gartrefi a busnesau 2.5 miliwn o ddefnyddwyr dros ddaearyddiaeth sy’n un rhan o chwech o’r DU, gan wasanaethau poblogaeth o fwy na 7 miliwn o bobl.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Wales & West Utilities